Realizacje budowlane

Realizujemy szeroko pojęte wykonastwo robót budowlano-motażowych. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia robót jako Generalny Wykonawca. Posiadamy odpowiednią bazę sprzętową oraz wykwalifikowaną kadrę.

Aktualności

Umowa z Miejskim Zakładem Komunalnym Spółka z o.o. w Leżajsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kontrakt I. Zadanie 1.1 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej”.

Informuję, że w dniu 30-09-2021r. Zarząd Inżynieria Rzeszów S.A. podpisał umowę z Miejskim Zakładem Komunalnym Spółka z o.o. w Leżajsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kontrakt I. Zadanie 1.1 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej”.

Termin wykonania: - zakończenie realizacji całości Przedmiotu umowy – do dnia 31-05-2023r.

Logo pro3w
Grafika Mobileo