Inżynieria Rzeszów
Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów Slogan firmy Inżynieria Rzeszów

Aktualności

Umowa z Miejskim Zakładem Komunalnym Spółka z o.o. w Leżajsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kontrakt I. Zadanie 1.1 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej”.

Informuję, że w dniu 30-09-2021r. Zarząd Inżynieria Rzeszów S.A. podpisał umowę z Miejskim Zakładem Komunalnym Spółka z o.o. w Leżajsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kontrakt I. Zadanie 1.1 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej”.

Termin wykonania: - zakończenie realizacji całości Przedmiotu umowy – do dnia 31-05-2023r.

Pracowaliśmy min. dla:

Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów

Inżynieria Rzeszów S.A. 

ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

(17) 861-50-00

 do góry