Inżynieria Rzeszów
Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów Slogan firmy Inżynieria Rzeszów

Aktualności

Umowa z Gminą Krasne na wykonanie zadania pn.: „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krasnem- etap I”

Informuję, że dnia 26.01.2023r. Inżynieria Rzeszów S. A. zawarła umowę z Gminą Krasne na wykonanie zadania pn.: „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krasnem- etap I”.

Pracowaliśmy m.in. dla:

Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów

Inżynieria Rzeszów S.A. 

ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

(17) 861-50-00

 do góry