Inżynieria Rzeszów
Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów Slogan firmy Inżynieria Rzeszów

Aktualności

Umowa z Gminą Myślenice na realizację zadania pn.: Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestrzeni publicznej w strefie przemysłowej w Myślenicach. Temat: „Budowa, przebudowa, rozbudowa i rozbiórka obiektów oczyszczalni ścieków w Myślenicach”

Informuję, że dnia 29.04.2024r. Inżynieria Rzeszów S.A. zawarła z Gminą Myślenice umowę na realizację zadania pn.:  Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestrzeni publicznej w strefie przemysłowej w Myślenicach. Temat:  „Budowa, przebudowa, rozbudowa i rozbiórka obiektów oczyszczalni ścieków w Myślenicach”

Pracowaliśmy m.in. dla:

Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów

Inżynieria Rzeszów S.A. 

ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

(17) 861-50-00

 do góry