Zarząd firmy Inżynieria Rzeszów SA

Pan Grzegorz Król – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Pani  Stanisława Stańczyk - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy, Główna Księgowa

Pan Arkadiusz Rudy – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ofertowania

Inżynieria Rzeszów S.A. ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów