Akcjonariusze

Kapitał Zakładowy: 1 230 000,00 zł

Akcjonariusze:

1) Tadeusz Gratkowski     55 350 akcji o wartości nominalnej   553 500,00 co stanowi   45%

2) Edmund Barć                55 350 akcji o wartości nominalnej   553 500,00 co stanowi   45%

3) Jerzy Żyła                        7 380 akcji o wartości nominalnej     73 800,00 co stanowi     6%

4) Stanisława Stańczyk     4 920 akcji o wartości nominalnej      49 200,00 co stanowi     4%

Ogłoszenie

Zarząd Spółki Inżynieria Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie informuje, iż dnia 2 lipca 2021 r. dokonał przydziału 1.800 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 10,00 zł każda, oferowanych do objęcia w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej zgodnie z uchwałą nr 3/03/2021 z dnia 31.03.2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Pozostałe akcje zwykłe imienne serii E w liczbie 5.200 zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej.

Inżynieria Rzeszów S.A. ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

Logo pro3w
Grafika Mobileo