Akcjonariusze

Kapitał Zakładowy: 1 230 000,00 zł

Akcjonariusze:

1) Tadeusz Gratkowski     55 350 akcji o wartości nominalnej   553 500,00 co stanowi   45%

2) Edmund Barć                55 350 akcji o wartości nominalnej   553 500,00 co stanowi   45%

3) Jerzy Żyła                        7 380 akcji o wartości nominalnej     73 800,00 co stanowi     6%

4) Stanisława Stańczyk     4 920 akcji o wartości nominalnej      49 200,00 co stanowi     4%

Podpisanie umowy z PKO BP Biuro Maklerskie

Dnia  09.09.2020 została zawarta umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy  pomiędzy Firmą Inżynieria Rzeszów S.A  ul. Podkarpacka 59 A, 35-082 Rzeszów a  Bankiem Pko Bp Biurem Maklerskim  z siedzibą w Warszawie ul. Puławska  15, 02-515 Warszawa

Inżynieria Rzeszów S.A. ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

Logo pro3w
Grafika Mobileo