Realizacje budowlane

Realizujemy szeroko pojęte wykonastwo robót budowlano-motażowych. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia robót jako Generalny Wykonawca. Posiadamy odpowiednią bazę sprzętową oraz wykwalifikowaną kadrę.

Akcjonariusze

Kapitał Zakładowy: 1 300 000,00 zł

Akcjonariusze:

1) Tadeusz Gratkowski     55 900 akcji o wartości nominalnej   559 000,00 co stanowi   43%

2) Edmund Barć                55 900 akcji o wartości nominalnej   559 000,00 co stanowi   43%

3) Jerzy Żyła                        7 800 akcji o wartości nominalnej     78 000,00 co stanowi     6%

4) Stanisława Stańczyk     5 200 akcji o wartości nominalnej      52 000,00 co stanowi     4%

5) Grzegorz Król                  2 600 akcji o wartości nominalnej     26 000,00 co stanowi     2%

6) Mirosław Ciura               2 600 akcji o wartości nominalnej      26 000,00 co stanowi     2%

Podpisanie umowy z PKO BP Biuro Maklerskie

Dnia  09.09.2020 została zawarta umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy  pomiędzy Firmą Inżynieria Rzeszów S.A  ul. Podkarpacka 59 A, 35-082 Rzeszów a  Bankiem Pko Bp Biurem Maklerskim  z siedzibą w Warszawie ul. Puławska  15, 02-515 Warszawa

Inżynieria Rzeszów S.A. ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

Logo pro3w
Grafika Mobileo