Inżynieria Rzeszów
Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów Slogan firmy Inżynieria Rzeszów

Zrealizowaliśmy ponad 3000 projektów

https://www.youtube.com/watch?v=WVXdIw9FCFw

Jednym z obszarów naszej działalności jest wykonawstwo robót kubaturowych. 
Obszarem tejże działalności są m.in.

Obiekty użyteczności publicznej:

  • szpitale,
  • budynki dla jednostek interwencyjnych, 
  • biurowce,
  • szkoły,
  • sale sportowe,
  • muzea,
  • stacje spaliw.

Obiekty przemysłowe:

  • hale,
  • magazyny,
  • place składowe, wraz z pełnym zagospodarowaniem terenu.

Dążymy w realizacji różnych zadań do minimalnego angażowania służb inwestycyjnych, czy technicznych Inwestora, przyjmując większość obowiązków do uregulowania we własnym zakresie.
Podejmujemy się realizacji zadań obejmujących swoim zakresem nie tylko etap realizacji, ale również etap projektowania.  Nasza firma współpracuje z kilkoma biurami projektowymi, czego wynikiem jest prowadzone przez nas doradztwo techniczne.

Inwestycja prowadzona była na terenie silnie osuwiskowym w bardzo trudnych warunkach wodno ? gruntowych. Wykonaliśmy w trakcie realizacji zadania cztery dokumentacje geotechniczne sporządzone przez niezależnych od siebie biegłych geologów. 

Zamontowana kolej składa się z dwóch części:

 1. Kolej linowa napowietrzna krzesełkowa KL-1 o długości w profilu ok. 305 m, różnicy poziomów ok. 38 m oraz przepustowości maksymalnej 1 200 osób/godzinę.
 2. Kolej linowa napowietrzna krzesełkowa KL-1 o długości w profilu ok. 673 m, różnicy poziomów ok. 110 m oraz przepustowości maksymalnej 1 800 osób/godzinę.

Kontrakt pn. Kompleksowe wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ?Przemyski Park Sportowo ? Rekreacyjny: Stok narciarski ? I etap? wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej kolei linowej" realizowane było w Konsorcjum  Inżynieria ? Elbud - Intop.

Pracowaliśmy min. dla:

Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów

Inżynieria Rzeszów S.A. 

ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

(17) 861-50-00

 do góry