Realizacje budowlane

Realizujemy szeroko pojęte wykonastwo robót budowlano-motażowych. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia robót jako Generalny Wykonawca. Posiadamy odpowiednią bazę sprzętową oraz wykwalifikowaną kadrę.

Roboty Sieciowe

Jednym z obszarów naszej działalności jest wykonawstwo robót sieciowych.
Wykonujemy roboty w zakresie budowy:

  • rurociągów kanalizacyjnych,
  • rurociągów wodociągowych,
  • rurociągów gazowych,
  • sieci cieplnych wraz z obiektami towarzyszącymi.

Powyższe roboty wykonujemy zarówno tradycyjnymi metodami w wykopie otwartym jak również, jeśli wymagają tego warunki terenowe, w metodach bezwykopowych. 
Dążymy w realizacji różnych zadań do minimalnego angażowania służb inwestycyjnych, czy technicznych Inwestora, przyjmując większość obowiązków do uregulowania we własnym zakresie.
Podejmujemy się realizacji zadań obejmujących swoim zakresem nie tylko etap realizacji, ale również etap projektowania. Nasza firma współpracuje z kilkoma biurami projektowymi, czego wynikiem jest prowadzone przez nas doradztwo techniczne.

Inżynieria Rzeszów S.A. ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

Logo pro3w
Grafika Mobileo