Steel Complex Sp. z o.o.

Koryta przelewowe

Koryta zbiorcze wykonujemy jako segmentowe lub okrągłe ( po łuku) spawane spoinami czołowymi. Mogą być w wykonaniu przyściennym lub odsadzonym od krawędzi zbiornika. Całość wykonywana jest ze stali nierdzewnej austenitycznej

 

Obiekty referencyjne:

- Oczyszczalnia ścieków dla miasta Łańcuta w Woli Dalszej.

- Oczyszczalnia ścieków w Chełmie.

- Oczyszczalnia ścieków w Radomiu.

- Oczyszczalnia ścieków w Zduńskiej Woli.

 

 

 

Inżynieria Rzeszów S.A. ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

Logo pro3w
Grafika Mobileo