Inżynieria Rzeszów
Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów Slogan firmy Inżynieria Rzeszów

Zrealizowaliśmy ponad 3000 projektów

Zagęszczacze mogą być również wykonane w wersji jako zbiornik ze stali nierdzewnej z dnem żelbetowym , na zewnątrz docieplone wełną mineralną oraz obłożone blachą trapezową. Wymiary oraz wyposażenie dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i życzeń klientów.

 Budowa i zasad działania.

Dopływ osadu do zagęszczacza odbywa się w sposób ciągły rurą przewodową Dn200 podwieszoną do pomostu. Wylot z rury skierowany jest do komory rozpływu w formie pierścienia na rurze centralnej. Z komory tej, czterema otworami prostokątnymi, osad przepływa do części środkowej skąd wypływa do komory zagęszczacza.

Powolny obrót mieszadła oraz specjalnie wykształcone łopaty powodują ściśnięcie osadu oraz powstanie wolniej przestrzeni za szykaną łopaty , w którą uwalnia się wolna woda , wypływając na powierzchnię.

Ciecz nad osadowa, korytem przelewowym obwodowym, odprowadzana jest do układu odpływowego. Całość wykonana jest ze stali nierdzewnej austenitycznej 304L.

Układ odprowadzenia wód nad osadowych zbudowany jest z koryta przyściennego, grzebieni przelewowych i fartucha osłonowego.

Całość napędu mieszadła jest zamocowana do pomostu stałego , który spoczywa na koronie zbiornika, i na którym zamocowany jest napęd.

Konstrukcja mieszała może być zamocowana do pomostu żelbetowego wg potrzeb i życzeń klienta.

Całość konstrukcji urządzenia jest przystosowana do wykonania hermetyzacji zbiornika co w efekcie likwiduje uciążliwości odorowe dla otoczenia.

Wysedymentowany osad zgarniany jest łopatami dennymi mieszadła do leja osadowego skąd pompowo lub grawitacyjnie odprowadzany jest do dalszej przeróbki.

Obiekty referencyjne:

- Oczyszczalnia ścieków dla miasta Łańcuta w Woli Dalszej.

- Oczyszczalnia ścieków w Chełmie.

 

 

Pracowaliśmy min. dla:

Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów

Inżynieria Rzeszów S.A. 

ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

(17) 861-50-00

 do góry