Inżynieria Rzeszów
Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów Slogan firmy Inżynieria Rzeszów

Projekty dofinansowane przez UE

Rzeszów, 01.06.2015 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIR/2015

 

1. Zamawiający: Inżynieria Rzeszów SA, ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów, NIP: 813-03-33-974, Regon 008184880.

2. Podstawowe informacje: Zamawiający stara się o pozyskanie dofinansowania na realizację projektu badawczo-rozwojowego (poddziałanie 1.1.1 POIR 2014?2020 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa) prowadzącego do stworzenia innowacyjnego typu zgarniacza ze zintegrowanym napędem obiegowym, mającym zastosowanie w nowo budowanych oraz istniejących oczyszczalniach ścieków komunalnych i przemysłowych.

a. Planowany okres realizacji projektu: 29 miesięcy po uzyskaniu dofinansowania i podpisaniu umowy z Instytucją Pośredniczącą.

b. Szacowany czas rozpoczęcia prac: 01.01.2016 r.

c. Planowany przedmiot wdrożenia: innowacyjny typ zgarniacza ze zintegrowanym napędem obiegowym, będący innowacją w skali świata. Główne elementy innowacyjności to rozwiązania technologiczne w zakresie systemu napędu zgarniacza, aktywnego systemu zgarniania flotatu (części pływających) oraz układu sterowania pracą zgarniacza.

Całość treści zapytania w załącznikach:

Pobierz treść zapytania - PDF

Pobierz załącznik - PDF


Pracowaliśmy m.in. dla:

Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów

Inżynieria Rzeszów S.A. 

ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

(17) 861-50-00

 do góry