Inżynieria Rzeszów
Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów Slogan firmy Inżynieria Rzeszów

Projekty dofinansowane przez UE

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu wyboru wykonawcy zgodnie z zapytaniem ofertowym NR 2/POIR/2015.

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu wyboru wykonawcy zgodnie z zapytaniem ofertowym NR 2/POIR/2015.

Zamawiający: Inżynieria Rzeszów Spółka Akcyjna

 

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zapytania jest uczestnictwo Oferenta/-ów, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w Zespole Badawczym i prowadzenie na rzecz Zamawiającego konsultacji i prac eksperckich podczas wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach planowanego do realizacji projektu badawczo-rozwojowego prowadzącego do stworzenia innowacyjnego typu zgarniacza ze zintegrowanym napędem obiegowym.

Informujemy, że w dniu 16.06.2015 zostało rozstrzygnięte przez komisję przetargową postępowanie dotyczące wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr NR 2/POIR/2015 na stanowiska ekspertów do zespołu badawczego.

W wyniku w/w postępowania do zespołu badawczego wybrane zostały następujące osoby:

  1. 1.Ekspert nr 1 - Maria Grabas

Uzyskując w kryterium CENA liczbę punktów 100%:

Lp.

Oferent

Cena brutto PLN/h

1.

Barbara Tchórzewska Cieślak

120

2.

Maria Grabas

100

3.

 

 

4.

 

 

 

  1. Wynik oceny przeprowadzonej zgodnie z metodami opisanymi w Zapytaniu Ofertowym:

Lp.

Kryterium

Maks. liczba punktów

Liczba przyznanych punktów dla ocenianych ofert

1.

2.

3.

4.

 

 

1.

CENA

100

83

100

 

 

 

 

Łączna suma:

100

83

100

 

 

 

 

 

 

  1. 2.Ekspert nr 2 - Adam Masłoń

Uzyskując w kryterium CENA liczbę punktów 100%:

Lp.

Oferent

Cena brutto PLN/h

1.

Adam Masłoń

100

2.

Łukasz Jurczyk

110

3.

 

 

4.

 

 

 

  1. Wynik oceny przeprowadzonej zgodnie z metodami opisanymi w Zapytaniu Ofertowym:

Lp.

Kryterium

Maks. liczba punktów

Liczba przyznanych punktów dla ocenianych ofert

1.

2.

3.

4.

 

 

1.

CENA

100

100

90

 

 

 

 

Łączna suma:

100

100

90

 

 

 

 

 

 

 


 

Pracowaliśmy m.in. dla:

Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów

Inżynieria Rzeszów S.A. 

ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

(17) 861-50-00

 do góry