Data wydruku: 2022-01-17 02:53:16

Inżynieria Rzeszów

e-mail: www: inzynieria.rzeszow.pl

O firmie

Jesteśmy firmą budowlaną założoną w 1990 roku.

Forma własności naszej spółki: prywatna (6 akcjonariuszy). 

Profil działalności naszej firmy to szeroko pojęte wykonawstwo robót budowlano-montażowych. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia robót jako Generalny Wykonawca.


Wynik finansowy: dodatni we wszystkich latach działalności.

Zatrudnienie: ok. 300 pracowników.

Kadra techniczna: o wysokich kwalifikacjach, z wymaganymi. uprawnieniami i wieloletnim doświadczeniem.

PODSTAWOWE DANE FINANSOWE:

Kapitał zakładowy: 1 300 000 PLN w całości opłacony

NIP: 813-03-33-974

REGON: 008184880

Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000375289

RACHUNEK BANKOWY: 

BANK PEKAO SA Nr: 37 124047641111 000048661890

Wykonujemy roboty z zakresu:

  • budownictwo inżynieryjne (obiekty ochrony środowiska),
  • budownictwo kubaturowe
  • budownictwo przemysłowe, 
  • obiekty specjalistyczne, 
  • sieci zewnętrzne, 
  • roboty specjalistyczne (ścianki szczelne, przewierty sterowane, obiekty inżynierskie, umocnienie wykopów).

Obszarem naszej działalności jest obszar całej Polski a przede wszystkim obszar Polski południowo - wschodniej (województwa: podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie oraz mazowieckie), gdzie od początku istnienia firmy zyskujemy dobre opinie Inwestorów z sektora publicznego jak i prywatnego co sprzyja pozyskiwaniu nowych kontraktów.

https://www.youtube.com/watch?v=5UVtE_cS_KU