Data wydruku: 2022-05-18 07:30:03

Inżynieria Rzeszów

e-mail: www: inzynieria.rzeszow.pl

Budownictwo Kubaturowe i Przemysłowe

https://www.youtube.com/watch?v=WVXdIw9FCFw

Jednym z obszarów naszej działalności jest wykonawstwo robót kubaturowych. 
Obszarem tejże działalności są m.in.

Obiekty użyteczności publicznej:

  • szpitale,
  • budynki dla jednostek interwencyjnych, 
  • biurowce,
  • szkoły,
  • sale sportowe,
  • muzea,
  • stacje spaliw.

Obiekty przemysłowe:

  • hale,
  • magazyny,
  • place składowe, wraz z pełnym zagospodarowaniem terenu.

Dążymy w realizacji różnych zadań do minimalnego angażowania służb inwestycyjnych, czy technicznych Inwestora, przyjmując większość obowiązków do uregulowania we własnym zakresie.
Podejmujemy się realizacji zadań obejmujących swoim zakresem nie tylko etap realizacji, ale również etap projektowania.  Nasza firma współpracuje z kilkoma biurami projektowymi, czego wynikiem jest prowadzone przez nas doradztwo techniczne.

Nadbudowa Bloku Dziecięcego H1 w Szpitalu Wojewódzkim nr 2

Wykonany   oddział   onkohematologii   posiada   15?łóżek   oraz   4-łóżka   oddziału dziennego z własnym punktem pielęgniarskim, pokojem zabiegowym. Oddział onkohematologii składa się z 5 ?ciu pokoi 1-łóżkowych (izolatki) ze śluzą umywalkowo-fartuchową i własnym węzłem sanitarnym  oraz  5-ciu  pokoi  2-łóżkowych  z  węzłami  sanitarnymi.  Wszystkie  pokoje  wyposażone są dodatkowo w fotele rozkładane dla opiekunów. 2 pokoje 2-łóżkowy wyposażone dodatkowo w punkt pielęgnacyjny.  Wyposażenie pokoju pozwala na monitorowanie chorego i pełną opiekę medyczną.  
Zaplecze  medyczne  oddziału  stanowi  punkt  pielęgniarski  z  zapleczem  oraz  gabinet  zabiegowy.  
Zaplecze socjalno - administracyjne stanowi pokój ordynatora, pokój lekarzy z węzłem sanitarnym oraz pokój oddziałowej/sekretariat. Ponadto na oddziale znajdują się: pomieszczenie dziennego pobytu ?świetlicę z kuchnią  oddziałową,  łazienkę  dla  osób  niepełnosprawnych  z  możliwością  mycia  pacjenta  na  wózku-wannie,  pomieszczeni  socjalne  personelu,  WC  personelu,  węzeł  sanitarny  personelu,  brudownik,  dwa magazyny czyste, pomieszczenie porządkowe.  

Układ  konstrukcyjny  nadbudowywanej  kondygnacji  stanowią  ramy  stalowe  trzy  nawowe  z ryglem skośnym o nachyleniu 3%. Nie występują ściany nośne murowane.
Ściany  osłonowe  zewnętrzne  na  kondygnacji  nadbudowywanej  zaprojektowano  z  bloczków gazobetonowych  gr.  18cm  na  zaprawie  systemowej  murarskiej  do  wykonywania  cienkich  spoin.  

Ścianki  działowe nadbudowywanej kondygnacji wykonano  na  konstrukcji  z  profili  stalowych  CW,  UW  75 ULTRASTIL  z  podwójnym  poszyciem  płytą  gipsowo  kartonową  oraz  wierzchnią  płytą  gipsowo  - włókową  (np.  w  technologii.  Rigips  3.38.012)  ,  z  wypełnieniem  z  wełny  mineralnej  skalnej  grubości odpowiednio  dobranej  do  grubości  ścianki  działowej.

Stropodach  wykonany,  jako  lekki  z  konstrukcji  stalowej  opartej  na  ścianach  konstrukcyjnych nośnych. Blacha trapezowa oparta na belkach stalowych. Konstrukcja stalowa zabezpieczona pożarowo poprzez malowanie farbami pęczniejącymi .

Wykonano  wentylację  mechaniczną  we  wszystkich  pomieszczeniach  nadbudowywanej kondygnacji.  Nawiewniki  montowane  w  konstrukcji  sufitu  podwieszanego.  Kanały  prowadzone  w przestrzeni nadsufitem podwieszanym.

Powierzchnia użytkowa projektowanego oddziału: 760 m2
Powierzchnia zabudowy istniejąca:         924 m?
Wielkości geometryczne
>    szerokość budynku:                     = 17,3m  
>    długość budynku:                         = 53,4m  
>    wysokość budynku:                     = 15,5m