Inżynieria Rzeszów
Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów Slogan firmy Inżynieria Rzeszów

Zrealizowaliśmy ponad 600 projektów

https://www.youtube.com/watch?v=WVXdIw9FCFw

Jednym z obszarów naszej działalności jest wykonawstwo robót kubaturowych. 
Obszarem tejże działalności są m.in.

Obiekty użyteczności publicznej:

  • szpitale,
  • budynki dla jednostek interwencyjnych, 
  • biurowce,
  • szkoły,
  • sale sportowe,
  • muzea,
  • stacje paliw.

Obiekty przemysłowe:

  • hale,
  • magazyny,
  • place składowe, wraz z pełnym zagospodarowaniem terenu.

Dążymy w realizacji różnych zadań do minimalnego angażowania służb inwestycyjnych, czy technicznych Inwestora, przyjmując większość obowiązków do uregulowania we własnym zakresie.
Podejmujemy się realizacji zadań obejmujących swoim zakresem nie tylko etap realizacji, ale również etap projektowania.  Nasza firma współpracuje z kilkoma biurami projektowymi, czego wynikiem jest prowadzone przez nas doradztwo techniczne.

Od strony wschodniej do bloku G1 przylega budynek G2. Jest on wyższy, gdyż pierwsze piętro, mieszczące blok operacyjny, ma wysokość większą od standardowej ze względów formalnych i instalacyjnych. Nad większą częścią segmentu G2 i trzonem komunikacyjnym w segmencie G1 umieszczono pomieszczenie wentylatorni, spinające nim obie bryły.

Akcenty architektoniczne, wzbogacające surowy kształt prostopadłościennych, horyzontalnych bloków to zaokrąglony w planie pionowy element - podkreślający południowo-wschodni narożnik segmentu G1, zaokrąglone nadwieszenie pierwszego piętra w południowej elewacji segmentu G2 i delikatnie zryzalitowanie klatek schodowych.

Konstrukcja szkieletowo-ryglowa monolityczna w układzie poprzecznym.

Pracowaliśmy m.in. dla:

Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów

Inżynieria Rzeszów S.A. 

ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

(17) 861-50-00

 do góry